wholesale generic viagra
compare generic cialis prices
generic viagra uk
recommended dosage of cialis
viagra cialis
order viagra viagra
prices viagra generic
buy cheap viagra online uk
generic cialis soft tabs companies
cialis fed ex
cheap viagra super active
free viagra samples canada
buy viagra from canada with no prescription
cost of viagra 100mg
generic cialis no prescription canada

Croeso i Fis Celfyddydau Powys 2011

Mae Fforwm Celfyddydau Powys yn gobeithio y byddwch yn mwynhau'r hyn a gynigir.  Edrychwch ar y llyfryn, a chynlluniwch deithiau i greu atgofion melys am ddigwyddiadau cyffrous i'ch cynnal trwy gydol y gaeaf!

Ginny Graham
Cadeirydd, Fforwm Celfyddydau Powys

Croeso i'ch canllaw cynhwysfawr i Fis Celfyddydau Powys. Y tu mewn fe gewch fanylion am y llu o wahanol ddigwyddiadau sy'n digwydd drwy gydol mis Hydref ym Mhowys. Mae'n ystod o weithgareddau cyffrous ac amrywiol felly gofalwch chwilio am a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.

Mae'r holl wybodaeth hon a mwy ar gael hefyd ar ein gwefan bwrpasol www.powysartsmonth.org.uk. Gellir canfod delweddau ychwanegol, blogiau gan artistiaid a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Mis Celfyddydau yma felly cofiwch gadw golwg arno. Wrth gwrs, gallwch hefyd ddilyn Mis Celfyddydau Powys ar Twitter (@powysartsmonth) a Like us ar Facebook i sicrhau eich bod yn cael clywed y newyddion diweddaraf yn gyntaf.

Mae Mis Celfyddydau Powys yn un o brosiectau Fforwm Celfyddydau Powys a wnaed yn bosibl diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Hoffai Fforwm Celfyddydau Powys ddiolch yn fawr iawn i'r cyllidwyr ar ran yr artistiaid ym Mhowys am eu cefnogaeth i wneud i hyn ddigwydd. Hoffai'r Fforwm hefyd ddiolch i'r holl ymwelwyr i Fis Celfyddydau Powys oherwydd hebddynt ni fyddai digwyddiadau fel y rhain yn bosibl. Ac yn olaf i'r holl artistiaid bywiog ac arloesol sy'n gweithio ym Mhowys ac sy'n gwneud hon yn sir mor gyffrous i fyw a gweithio ynddi.

Ychwanegiad at y Mis Celfyddydau

Fel rhan o Fis Celfyddydau Powys darparwyd cyllid ychwanegol i saith o brosiectau oedd yn dangos arloesedd, cydweithrediad a chyfranogiad gan y cyhoedd. Bydd y prosiectau hyn sydd wedi eu lledaenu ar draws y sir yn darparu profiadau unigryw i gysylltu ag artistiaid a'u gwaith.

Gwybodaeth hanfodol

Cynhelir Mis Celfyddydau Powys drwy gydol Hydref 2011.  Mae pob digwyddiad yn cynnwys amserau agor/perfformio ynghyd ag unrhyw fanylion eraill a allai fod yn angenrheidiol i chi gymryd rhan. Gallwch ganfod map rhyngweithiol ar y wefan (www.powysartsmonth.org.uk) a fydd yn dangos lleoliad pob digwyddiad i chi.  Mae bob amser yn werth edrych ar y cyfarwyddiadau penodol a ddarperir gyda phob rhestriad i'ch llywio.  Mae Powys yn sir hynod o wledig ac mae llawer o'r digwyddiadau mewn ardaloedd anghysbell.

Rhanbarthau

Canfod Artist

Gweld digwyddiadau yn ol eu dyddiad