Croeso i Fis Celfyddydau Powys 2011

Mae Fforwm Celfyddydau Powys yn gobeithio y byddwch yn mwynhau'r hyn a gynigir.  Edrychwch ar y llyfryn, a chynlluniwch deithiau i greu atgofion melys am ddigwyddiadau cyffrous i'ch cynnal trwy gydol y gaeaf!

Ginny Graham
Cadeirydd, Fforwm Celfyddydau Powys

Croeso i'ch canllaw cynhwysfawr i Fis Celfyddydau Powys. Y tu mewn fe gewch fanylion am y llu o wahanol ddigwyddiadau sy'n digwydd drwy gydol mis Hydref ym Mhowys. Mae'n ystod o weithgareddau cyffrous ac amrywiol felly gofalwch chwilio am a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.

Mae'r holl wybodaeth hon a mwy ar gael hefyd ar ein gwefan bwrpasol www.powysartsmonth.org.uk. Gellir canfod delweddau ychwanegol, blogiau gan artistiaid a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Mis Celfyddydau yma felly cofiwch gadw golwg arno. Wrth gwrs, gallwch hefyd ddilyn Mis Celfyddydau Powys ar Twitter (@powysartsmonth) a Like us ar Facebook i sicrhau eich bod yn cael clywed y newyddion diweddaraf yn gyntaf.

Mae Mis Celfyddydau Powys yn un o brosiectau Fforwm Celfyddydau Powys a wnaed yn bosibl diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Hoffai Fforwm Celfyddydau Powys ddiolch yn fawr iawn i'r cyllidwyr ar ran yr artistiaid ym Mhowys am eu cefnogaeth i wneud i hyn ddigwydd. Hoffai'r Fforwm hefyd ddiolch i'r holl ymwelwyr i Fis Celfyddydau Powys oherwydd hebddynt ni fyddai digwyddiadau fel y rhain yn bosibl. Ac yn olaf i'r holl artistiaid bywiog ac arloesol sy'n gweithio ym Mhowys ac sy'n gwneud hon yn sir mor gyffrous i fyw a gweithio ynddi.

Ychwanegiad at y Mis Celfyddydau

Fel rhan o Fis Celfyddydau Powys darparwyd cyllid ychwanegol i saith o brosiectau oedd yn dangos arloesedd, cydweithrediad a chyfranogiad gan y cyhoedd. Bydd y prosiectau hyn sydd wedi eu lledaenu ar draws y sir yn darparu profiadau unigryw i gysylltu ag artistiaid a'u gwaith.

Gwybodaeth hanfodol

Cynhelir Mis Celfyddydau Powys drwy gydol Hydref 2011.  Mae pob digwyddiad yn cynnwys amserau agor/perfformio ynghyd ag unrhyw fanylion eraill a allai fod yn angenrheidiol i chi gymryd rhan. Gallwch ganfod map rhyngweithiol ar y wefan (www.powysartsmonth.org.uk) a fydd yn dangos lleoliad pob digwyddiad i chi.  Mae bob amser yn werth edrych ar y cyfarwyddiadau penodol a ddarperir gyda phob rhestriad i'ch llywio.  Mae Powys yn sir hynod o wledig ac mae llawer o'r digwyddiadau mewn ardaloedd anghysbell.

Rhanbarthau

Canfod Artist

Gweld digwyddiadau yn ol eu dyddiad